QUAN LA MENT S’APODERA DEL NOSTRE COS

Estem tan acostumats a anar per la vida a corre cuita, que no ens adonem de les senyals que ens dóna el nostre cos.

Mal de cap, dolors cervicals, problemes gastrointestinals, molèsties musculars, disfuncions sexuals, passen desapercebuts en quant a una relació directa amb la manera que te cadascú de fer front a les situacions del dia a dia. Estem tant pendents del nostre entorn que ens oblidem d’estar atents a nosaltres mateixos i es mes fàcil acudir a diferents especialistes abans que atribuir el malestar a les pròpies estratègies de funcionament.

Quan sense un origen físic identificable patim aquestes dolències o malestars, parlem de somatització. L’origen és de caràcter emocional i no físic. D’aquí la importància de buscar un moment del dia parar-nos a pensar sobre com estem gestionant situacions que poden ser motiu d’estrés. No som conscients de fins quin punt la ment quan no pot més bloqueja el nostre organisme, fins al punts que els símptomes passaran a ser persistents i interferiran en el bon funcionament de la persona a nivell personal, laboral i social.

Arribats a aquest punt, seria recomanable acudir a un especialista. La psicoteràpia ens ajudarà a identificar quina problemàtica s’amaga darrere els símptomes físics i per tant, disminuir el malestar a partir de tècniques com la relaxació, el control de la conducta, la reestructuració cognitiva, la identificació i regulació de les emocions i l’entrenament en habilitats socials.

A mode de reflexió i tal com deia el Dr. Edward Bach “Darrere de tota malaltia subjauen les nostres pors, les nostres ansietats, la nostra cobdícia, les nostres simpaties i antipaties, investiguem les nostres emocions i curem-les, ja que amb elles desapareixeran també les dolències que patim”.