Al Centre Mèdic GCR de Montblanc hi trobarà un equip de professionals especialitzats tant en reconeixements mèdics de conducció, armes i d'altres com en teràpia d'infants, adults o adolescents.

Ψ

PSICOLOGIA SANITARIA

Mª Gemma Castro Rallo col. nº 9916.

Ψ

PSICOLOGIA SANITARIA

Judit Terrades Bové col. nº 23352.

DOCTORA

Celina B. Aldonate Gritta col. nº 4303664.

ATENCIÓ(Usuari)

Adela Pardo Folch.